pTel / Fax: + 381 21 63 65 128
Ivaning d.o.o. Vere Pavlović 2, 21000 Novi Sad. Generalni zastupnik i distributer firme FINK TEC GmbH i ekskluzivni uvoznik proizvoda FINK TEC GmbH

Proizvodni program za industriju hrane

Mi imamo individualna rešenja – obratite nam se!

FINK TEC higijena u oblasti proizvodnje hrane

  • Paleta visokokvalitetnih proizvoda za pranje i dezinfekciju u različitim oblastima proizvodnje hrane

  • Visokokvalitetni ekološki proizvod za pranje snošljiv sa okolinom; ÖKORON®–Sistem (proizvod za pranje na niskim temperaturama, ispitan prema DIN EN 1276, potpuno biološki razgradljiv)

  • Programi školovanja/obuka kupaca, usklađeni sa individualnim potrebama kupaca, u okvirima upravljanja higijenom

  • Tehničko-tehnološka podrška kupcima zahvaljujući inženjerima i tehničarima primene koji na licu mesta, u pogonima kupaca, sprovode procesne analize, savetuju kupce o primeni konkretnih proizvoda prema potrebi; dostavljaju kupcima odgovarajuće izveštaje i dokumentaciju

FINK TEC proizvodi za održavanje higijene u oblasti proizvodnje hrane

Dnevno pranje proizvodnih pogona i procesne opreme

`
Odmašćivanje površina

Alkalni proizvodi sa različitim dodacima, čijom se primenom postiže svakodnevno odmašćivanje površina procesne opreme i prostorija i/ili svakodenvno odmašćivanje uz istovremenu dezinfekciju tretiranih površina.

Povremeno pranje proizvodnih pogona i procesne opreme

`
Uklanjanje kamenca i rđe sa površina

Kiseli proizvodi sa različitim dodacima, čijom se primenom postiže uklanjanje kamenca i rđe sa površina procesne opreme i prostorija i/ili uklanjanje kamenca i rđe sa procesnih površina i prostorija uz istovremenu dezinfekciju tretiranih površina.

Pranje zatvorenih površina u cirkulaciji

`
CIP-pranje

Konfekcionirani proizvodi različitog hemijskog sastava, čijom primenom se obezbeđuje visok nivo higijene svih zatvorenih površina, odnosno posuda, cevovoda isl., u oblasti proizvodnje hrane.

Proizvodi za pranje podova

`
Uklanjanje tragova viljuškara

Više proizvoda sličnog hemijskog sastava, čijom se primenom postiže efikasno pranje podova u industriji hrane i veoma efikasno uklanjanje, čak i jakih, tragova viljuškara. Proizvodi primenljivi ručno ili mašinom za pranje sa četkama.

Dezinfekcija

`

Proizvodi različitog hemijskog sastava, širokog spektra delovanja i izuzetne efikasnosti, koji obezbeđuju uništavanje mikroorganizama u oblasti proizvodnje hrane. Primenom pomenutih proizvoda obezbeđuje se visok nivo mikrobiološke bezbednosti tokom proizvodnog procesa, odnosno visok nivo bezbednosti gotovog proizvoda.

Pranje dimnih - klima komora u mesnoj industriji

`

Alkalni proizvodi sa različitim dodacima, čijom se primenom postiže izuzetno efikasno uklanjanje dimnog katrana i dimnih smola iz dimnih-klima komora i komora za zrenje (komora za toplo i hladno dimljenje) u mesnoj industriji.

Pranje dimnih (mesarskih) štapova

`

Različiti proizvodi prikladni za uklanjanje dimnih smola i dimnog katrana sa dimnih (mesarskih) štapova od prohroma i od aluminijuma.

Pranje transportnih vozila

`

Više proizvoda sličnog hemijskog sastava, čijom se primenom postiže efikasno pranje transportnih vozila.

Pranje ruku i radne odeće

`

Više proizvoda različitog hemijskog sastava, čijom se primenom postiže visok nivo lične higijene personala u pogonu (čistoća ruku, radne odeće isl.).

EKOLOŠKI PROIZVOD, DOZIRNA TEHNIKA I PRIBOR

Pogledajte i